Nova Science Publishers (Förlag)

Norrgrann, A. (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Beskrivning

Review of chapters for Autoethnography: Theoretical Approaches, Practices and Benefits/Concerns
Period09.201712.2017
Typ av förlagUtgivare