Opponent and examination of Ly Pham's doctoral dissertation

  • Ittonen, K. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period09.02.2024
ExaminandLy Pham
Examination vid
  • Aalto University
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning