Opponent at defence of doctor's thesis

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period2006
ExaminandCecilia Lindh
Examination vid
  • School of Business, Malardalen University
OmfattningInternationell