Opponent at defence of doctor's thesis

Kock, S. (Opponent vid disputation)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period2006
ExaminandCecilia Lindh
Examination vidSchool of Business, Malardalen University
OmfattningInternationell