Opponent at defence of doctor's thesis

Hearn, J. (Opponent vid disputation)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period2007
ExaminandJohn Goldring
Examination vidUniversity of Salford
OmfattningInternationell