Opponent at doctoral dissertation, Maria Åkesson: Role constellations in value co-creation

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Maria Åkesson: Role constellations in value co-creation

Title of thesis: Role constellations in value co-creation
Period15.12.2011
ExaminandMaria Åkesson, Maria Åkesson & Maria Åkesson
Examination vid
  • Karlstad University
OmfattningInternationell