Opponent at mid-seminar of doctoral thesis manuscript

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Thesis title: Business Networks in the Transition to Circular Economy. Inter-organisational interaction in developing circular products and services
Period23.05.2023
ExaminandAnn Vellesalu
Examination vid
  • University of Borås
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Konkurrensanalys och servicestrategi - Service och kundorienterad ledning