Opponent (Examiner)

  • Bruun, N. (Opponent och förhandsgranskare av doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: : Social and Employment Policy Learning in the Context of the Euro Crisis: From Coordinated to Disciplinary Learning
Period09.12.2013
ExaminandSamuel Dahan
Examination vid
  • University of Cambridge
OmfattningInternationell