Opponent for doctoral thesis in entrepreneurship (internal seminar)

  • Lahti, T. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period08.10.2020
ExaminandTanya Kolyaka, Tanya Kolyaka & Tanya Kolyaka
Examination vid
  • Lund University

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoHP: Strategisk och entreprenörsk praxis