Opponent for doctoral thesis (Ole Hope)

  • Eero Vaara (Examenshandledare)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period2010
ExaminandOle Hope
Examination vid
  • Norgen Handelshoyskole