Opponent for doctoral thesis: "The Marketplace Vulnerability of Low-income Unbanked Consumers: A Developing Country Perspective"

  • Polsa, P. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period2018 → …
ExaminandSohail Kamran
Examination vid
  • University of Jyväskylä