Opponent on doctoral thesis manuscript seminars

  • Rindell, A. (Opponent och förhandsgranskare av doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

2008: Jonas Holmqvist (senior opponent)
2004: Åke Finne (junior opponent)
Period20042008
Examination vid
  • Hanken School of Economics