Opponent på disputation för doktorsexamen

  • Christian Kowalkowski (Opponent vid disputation)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period12.09.2014
Examination vid
  • Åbo universitet