Ordförande i Utredningsgrupp gällande fritt bildningsarbete i Vasa

Aktivitet: ÖvrigTyper av övriga aktiviteter - Övriga aktiviteter, inkl. koordineringsuppgifter

Beskrivning

Vald av Utbildningsnämnden i Vasa (20.11.2019 § 73) till ordförande i en utredningsgrupp, vars mål är att utreda möjligheter för Vasa Arbis att sammanslås med Vaasa Opisto när det gäller anornade av fritt bildningsarbete / medborgarinstitutverksamhet i Vasa
Period20.11.2019 → …