Organization (Tidskrift)

  • Marjut Jyrkinen (Referee)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.06.201130.06.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1350-5084