Organization (Tidskrift)

  • Virpi Sorsa (Reviewer)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period20142015
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1350-5084