Organization Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSpecialnummer av tidskrift

Beskrivning

F.G.A. de Bakker, F. den Hond, B.G. King, K. Weber (Guest Editors),
Special Journal issue on "Social movements, civil society and corporations", Organization Studies 2013, Vol.34, No.5/6

F.G.A. de Bakker, F. den Hond, B.G. King, K. Weber (2013), Special Journal issue on "Social movements, civil society and corporations", Organization Studies Vol.34, No.5/6
Period05.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0170-9406