Organization Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period10.2016
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift