Organizing Doctoral Colloguium at Hanaholmen

Aktivitet: ÖvrigTyper av övriga aktiviteter - Koordinering av extern undervisning, ämne eller projekt

Beskrivning

Match 2010, October 2010, March 2011, October 2011 and March 2012
Period20102012