Overlaps of Patent and Trade Secrets in Personalised Medicine

Aktivitet: Tal eller presentationInbjudet tal

Period06.06.2019
VidIPR University Center, Helsingfors

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 09: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur