Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period28.04.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN1943-7536
OmfattningInternationell