Pacific-Basin Finance Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period25.06.202010.08.2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0927-538X
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning