Papers in Regional Science (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period26.09.201102.12.2011
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift