Peer reviewer for Digital Humanities conference

Mäkinen, M. (Reviewer)

Aktivitet: Konsultverksamhet och referentgranskning för externa organisationerKonsultverksamhet och referentgranskningar för edterna organisationer