PhD Thesis, Hanken School of Economics

  • Johan Knif (Examenshandledare)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Explanations for Finnish stock returns with fundamental and anomalous risks
Period2013
ExaminandNader Virk
Examination vid
  • Hanken School of Economics