PhD Thesis, Hanken School of Economics

  • Johan Knif (Examenshandledare)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Essays on asset pricing anomalies, information flow and risk
Period2016
ExaminandJesper Haga
Examination vid
  • Hanken School of Economics