PhD Thesis, Hanken School of Economics

Högholm, K. (Avhandlingshandledare)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Implied Volatility and Option Pricing Models
Period2019
ExaminandKun Huang
Examination vidHanken Svenska handelshögskolan