PhD Thesis, Hanken School of Economics

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Modeling nonlinearities and asymmetries in asset pricing
Period2008
Examinand
Examination vid