PhD Thesis, Hanken School of Economics

Högholm, K. (Avhandlingshandledare)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Essays on asset pricing anomalies, information flow and risk
Period2016
ExaminandJesper Haga
Examination vidHanken Svenska handelshögskolan