PhD Thesis, Hanken School of Economics

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Essays on mispricing in the Chinese stock market
Period2016
Examinand
Examination vid