PhD Thesis Supervision of Mansoor Afzali

Colak, G. (Avhandlingshandledare)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period01.01.202030.06.2020
ExaminandMansoor Afzali
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)

  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen