PhD Thesis, Umeå University

  • Johan Knif (Opponent vid disputation)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Stock Data Trade Duration, and Limit Order Book Information
Period22.09.2006
ExaminandOla Simonsen
Examination vid
  • Umeå University
OmfattningInternationell