PhD Thesis, University of Turku

  • Johan Knif (Opponent vid disputation)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Portfolio Selection under Directional Return Predictability
Period2015
ExaminandJoonas Hämäläinen
Examination vid
  • University of Turku