PhD Thesis, University of Vaasa

  • Johan Knif (Opponent vid disputation)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period12.05.2010
ExaminandMikko Ranta
Examination vid
  • University of Vaasa