PhD. thesis, University of Vaasa

  • Johan Knif (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Essays on Currency Anomalies
Period12.2016
ExaminandVitaly Orlov
Examination vid
  • University of Vaasa