Physica A : Statistical Mechanics and its Applications (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period30.04.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
OmfattningInternationell