Pre-examination of PhD Thesis

  • Gummerus, J. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Thesis "Norms and Behavior: Effects of Social Information on Charitable Giving"
Period24.11.202131.01.2022
ExaminandIlia Gugenishvili
Examination vid
  • Åbo Akademi University
OmfattningNationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Konkurrensanalys och servicestrategi - Service och kundorienterad ledning