Pre-examinator / opponent

  • Fougère, M. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Pre-examinator / opponent at final seminar

Title of thesis: Beyond the Means: Exploring the Relationship between Problem Formulation, Strategy Creation and Organizational Purpose
Period04.05.2011
ExaminandSveinung Jörgensen
Examination vid
  • Karlstad University