Pre-examiner

  • Kovacs, G. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Context-dependency of operational benchmarking and best practice
Period09.2014 → …
ExaminandVille Hallavo, Ville Hallavo & Ville Hallavo
Examination vid
  • Aalto University