Pre-examiner and opponent of doctoral thesis

  • Troberg, P. (Opponent och förhandsgranskare av doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period06.09.2019
Examinand
Examination vidUNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ, School of Business and Economics
OmfattningInternationell