Pre-examiner and opponent of doctoral thesis

  • Troberg, P. (Opponent och förhandsgranskare av doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period06.09.2019
ExaminandShabnamjit Hundal
Examination vid
  • University of Jyväskylä
OmfattningInternationell