Pre-examiner for doctoral thesis (David Kroon)

  • Eero Vaara (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period2011
ExaminandDavid Kroon
Examination vid
  • Tilburg University