Pre-examiner for Teea Palo’s Ph.D. dissertation

  • Suvi Nenonen (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Business model captured? Variation in the use of business models
Period2013
ExaminandTeea Palo
Examination vid
  • University of Oulu, University of Oulu Graduate School