Pre-examiner of a doctoral thesis at Aalto Univ. Business School

  • Liljeblom, E. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Pre-examiner of a doctoral thesis by Wenjia Yu at the Aalto Univ. School of Business
Period02.202203.2022
Examination vid
  • Aalto University
OmfattningNationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning