Pre-examiner of a doctoral thesis manuscript

  • Wan, K. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period08.202010.2020
Examinand
Examination vidAalto University School of Business