Pre-examiner of doctoral dissertation

  • Strandvik, T. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Pre-examiner of Mervi Murtonen's doctoral thesis manuscript "Supplier-perceived customer valute in business-to-business security service", Tampere university of Technology

Title of thesis: "Supplier-perceived customer valute in business-to-business security service
Period13.10.2013
ExaminandMervi Murtonen
Examination vid
  • Tampere University of Technology