Pre-examiner of doctoral thesis (Lena Kaljunen)

  • Eero Vaara (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Period2010
ExaminandLena Kaljunen
Examination vid
  • Lappenranta University of Technology