Pre-examiner of doctoral thesis manuscript

  • Apramey Dube (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Manuscript seminar opponent

Title of thesis: Service Profitability - An Augmented Customer Lifetime Value Approach
Period28.09.2012
ExaminandHenrich Nyman
Examination vid
  • Hanken School of Economics