Pre-examiner of doctoral thesis manuscript

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Thesis title: Business Ethics in International Business Contexts: A Constructivist Approach with a Focus on Values
Period01.10.202131.10.2021
Examination vid
  • Åbo Akademi University
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Konkurrensanalys och servicestrategi - Service och kundorienterad ledning