Pre-examiner of doctoral thesis manuscript

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: A new understanding of brand development through social-actor engagement
Period01.08.201725.08.2017
Examination vid
  • University of Otago
OmfattningInternationell