Pre-examiner of doctoral thesis manuscript

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Title of thesis: Network development process of international new ventures in network-enabled markets. Service ecosystems approach
Period06.201308.2013
ExaminandValtteri Kaartemo, Valtteri Kaartemo & Valtteri Kaartemo
Examination vid
  • University of Turku
OmfattningInternationell