Pre-examiner of doctoral thesis manuscript

  • Medberg, G. (Förhandsgranskare av manuskript till doktorsavhandling)

Aktivitet: ExaminationOfficiellt deltagande i handledning av doktorsavhandling, disputation, examination

Beskrivning

Manuscript seminar opponent

Title of thesis: Family as a customer experiencing co-created service value
Period04.12.2012
ExaminandJohanna Arantola-Hattab
Examination vid
  • Hanken School of Economics